Pomiń menu | Przejdź do menu | Informacje o dostępności | Mapa serwisu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII
www.geodezja.mazovia.pl

Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

e-URZĄD - CYFROWE WOJEWÓDZTWO

Logotyp MSIP Stylizowane litery MSiP i hasło Mamy oko na Mazowsze

Serwis mapowy Mazowsza

Jeśli chcesz zobrazować
na interaktywnej mapie
określone zjawisko przestrzenne

Logotyp Mazowieckiego Portalu Usług Elektronicznych stylizowane litery WM

Portal Usług Elektronicznych

Jeśli nie chcesz tracić czasu
i stać w kolejce załatwiając
urzędowe sprawy

Logotyp projektu ASI Profil kobiety wpatrzonej w obraz monitora i litery ASI

Projekt ASI

Jeśli chcesz się dowiedzieć
dlaczego i w jaki sposób
to robimy

GEODEZJA - AKTUALNOŚCI Z MAZOWSZA

16.03.2017 r. | Autor: MSIP/JL

Aktualizacja danych MSIP 2016

Informujemy, że zostały zakończone prace związane z aktualizacją danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, dotyczące zbiorów ze stanem aktualności 2016 rok. Nowe dane zostały przekazane przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i obejmują:

Serwis mapowy MSIP

 

16.03.2017 r. | Autor: OD/Administrator

Mapy tematyczne i opracowania specjalne

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji graficznych przykładów i szczegółowych opisów, 17 map tematycznych i opracowań specjalnych z obszaru Mazowsza, dostępnych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zapraszamy
do zapoznania się z materiałami i korzystania z materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapy tematyczne i specjalne z obszaru Mazowsza

Udostępnianie materiałów kartograficznych

 

01.03.2017 r. | Autor: WODGIK/WN

Nowe arkusze map topograficznych 1:10 000

Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało przyjętych 30 nowych arkuszy mapy topograficznej - standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.
Mapy zostały opracowane dla części obszarów powiatu legionowskiego i wołomińskiego. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami kartograficznymi.

Wykaz arkuszy map, skorowidz i fragment opracowania

 

21.02.2017 r. | Autor: WSDSF/WS

Pierwsze rozliczenia środków finansowych z UE - Projekt ASI

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, rozliczył pierwsze wydatki w Projekcie ASI.
Wydatkowano 425 258,06 zł., zrefundowano 80% wydatków w kwocie 340 206,24 zł.

Pełny opis projektu ASI

 

02.02.2017 r. | Autor: KiRP/AP

ASI - Zamówienie na Cyfryzację danych pzgik

31 stycznia 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: "Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura I.

Postępowanie przetargowe dotyczy 18 powiatów Województwa Mazowieckiego: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, otwockiego, przasnyskiego, płockiego, pułtuskiego, sierpeckiego, warszawskiego zachodniego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego.

Mapa mazowieckich powiatów obiętych 1 tura cyfryzacji danych

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów:

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w zakresie:

Publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizacja metadanych:

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Zamówenie na cyfryzację - GW-7.ZP.U.272.1.2017.AP

Opis projektu Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego ASI

 

24.01.2017 r. | Autor: MSIP/EJ

Nowa funkcjonalność - wyszukiwanie miejscowości

W aplikacji mapowej portalu Wrota Mazowsza msip.wrotamazowsza.pl uruchomiona została nowa funkcjonalność, opierająca się
o usługę WFS-G (Web Feature Service - Gazetteer). Pozwala ona na wyszukiwanie oraz lokalizowanie przestrzenne miejscowości z obszaru województwa mazowieckiego na podstawie zapytań tekstowych. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu zakładki "Wyszukiwanie" oraz panelu bocznego "Szukaj nazw geograficznych". Po wpisaniu nazwy lub jej fragmentu, możliwe jest wyświetlenie listy podpowiedzi
i lokalizacji zaznaczonych na mapie za pomocą "pinezek". Usługę WFS-G województwa mazowieckiego można również wykorzystać
w zewnętrznych portalach oraz oprogramowaniu GIS, pod warunkiem, że posiadają funkcjonalność pozwalającą na jej podłączenie.

Aplikacja mapowa - wyszukiwanie miejscowości na mapie

(Szczegółowe informacje dotyczące działania aplikacji mapowei i narzędzia wyszukiwania miejscowości, można uzyskać, kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, 03-707 Warszawa,
ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

24.01.2017 r. | Autor: MSIP/JL 

Aktualizacja danych MSIP

Informujemy, że trwają obecnie prace związane z aktualizacją danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
dotyczące zbiorów danych ze stanem aktualności za 2016 rok. Zbiory te zostały przekazane przez Departamenty UMWM i obejmują m.in.:

 

20.01.2017 r. | Autor:  KiRP/AP

Kolejni partnerzy dołączają do projektu ASI

Do Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły zgłoszenia kolejnych jednostek samorządu terytorialnego, które chciałyby przystąpić do Projektu ASI. Po konsultacji z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na temat możliwości i sposobu dołączenia kolejnych gmin i powiatów do grona Partnerów projektu, Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do zwiększenia grona Partnerów. Na chwilę obecną przygotowywane są projekty umów o partnerskiej współpracy dla nowych 15 jednostek, co zwiększa łączną liczbę Partnerów do 205. Zakres tematyczny Projektu ASI i jego budżet pozostają bez zmian.

Mapka województwa partnerzy i pretendenci do projektu ASI

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich partnerów i pretendentów do udziału w projekcie ASI, można uzyskać, kontaktując się
z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

20.01.2017 r. | Autor: WODGIK/EŚ

Mapy topograficzne w skali 1 : 10 000 - stan prac i plany na 2017 r.

Obecnie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie trwa proces sprawdzania danych opracowań zleconych w 2016 r. przez Głównego Geodetę Kraju w ramach zamówienia pn. "Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej
w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru województwa mazowieckiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k" oraz danych opracowanych na zlecenie Województwa Mazowieckiego.

Efektem finalnym będzie przyjęcie do zasobu kolejnych 113 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 (standardowego opracowania kartograficznego). W najbliższych dniach klienci Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą mieli możliwość pozyskania map topograficznych z części powiatu lipskiego (m.in. miasto Lipsko, Ciepielów), powiatu nowodworskiego (m.in. miasto Nasielsk, Pomiechówek), powiatu przasnyskiego (m.in. miasto Przasnysz, Bartniki), powiatu radomskiego i powiatu warszawskiego zachodniego (m.in. miasto Błonie, Leszno) oraz brakujących dotychczas arkuszy pokrywających powiat legionowski (m.in. Nieporęt, Zegrze)
i powiat wołomiński (m.in. miasto Radzymin, miasto Tłuszcz).

W dalszej kolejność przyjęte do zasobu zostaną opracowania z części powiatu przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, kozienickiego, garwolińskiego, sokołowskiego, ostrowskiego, żuromińskiego, sierpeckiego płockiego i gostynińskiego. W 2017 r. planowane jest rozpoczęcie opracowywania arkuszy z kolejnych obszarów województwa. W planach jest m.in. wykonanie map z części obszaru powiatów: grodziskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i żyrardowskiego. Zasięgi opracowań oraz planowany termin rozpoczęcia procesu udostępniania map został przedstawiony na poniższym obrazku.

Mapa województwa z terminami udostępnienia poszczególnych arkuszy

(Szczegółowe informacje dotyczące terminów udostępnienia map, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

18.01.2017 r. | Autor: IIP/RM

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów

Szanowni Państwo. Publikujemy dwa opracowania przedstawiające strukturę własności i sposobu użytkowania gruntów województwa mazowieckiego w roku 2015 i 2016. Opracowania, wynikające z realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie art. 7c ustawy
z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, powstały na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów
i budynków według stanu z 1 stycznia w latach 2002 - 2016. Informacje przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę, mogą służyć do zdiagnozowania zmian i kierunków zmian w strukturze własności i sposobie użytkowania gruntów, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenie województwa mazowieckiego.

(Szczegółowe informacje dotyczące opracowań, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
ul. Ludwika Mycielskiego 21, 04-379 w Warszawie tel.: (22) 870-27-63 fax: (22) 813-94-41.) Kontakt z Departamentem

Własność i użytkowanie gruntów w województwie mazowieckim - 2015 r.

Własność i użytkowanie gruntów w województwie mazowieckim - 2016 r.

 

Mapa serwisu

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.