Pomiń menu | Polityka prywatności cookies | Informacje o dostępności

MAPY TOPOGRAFICZNE MAZOWSZA

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

MAPY MAZOWSZA - TOPOGRAFICZNE, TEMATYCZNE i SPECJALNE

Symbol wojewódzkiego zasobu - stylizowane litery w z g i k

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

(w opracowaniu...)

 

UDOSTĘPNIANIE MAP (SKLEP Z MAPAMI TOPOGRAFICZNYMI)

Udostępnianie, sprzedaż materiałów cyfrowych i map papierowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W dobie satelitów, odbiorników GPS i map cyfrowych tradycyjna mapa topograficzna, wciąż znajduje swoich miłośników i użytkowników,
a w specyficznych warunkach wciąż pozostaje niezastąpionym i jedynym źródłem orientacji w terenie.

Mapy topograficzne można kupić w Polsce bez kłopotu i od ręki w wielu miejscach, księgarniach i wyspecjalizowanych sklepach. Można też pobrać je za darmo z Internetu. W ogromnej większości, są to jednak mapy (pod względem redakcyjnym) historyczne, nieaktualne i po prostu przestarzałe. Jeśli jesteś zainteresowany mapą topograficzną i zależy Ci na najnowszym, aktualnym, nowoczesnym opracowaniu, spełniającym najwyższe współczesne standardy, będącym jednocześnie oficjalnym urzędowym dokumentem, warto zadać sobie odrobinę więcej trudu i nabyć mapę topograficzną w lokalnym WODGiK.

Kupno takiej mapy wiąże się z wypełnieniem odpowiedniego wniosku i zajmuje nieco więcej czasu niż wizyta w zwykłym sklepie,
ale zapewniamy, że trud ten się opłaci, gdy będziemy jej używać i zweryfikujemy jej treść i dokładność w terenie.

Zapraszamy w godzinach: 8.00 - 16.00
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
pok. 102A i 102B - I piętro.

Zobacz lokalizację na mapie

tel. (22) 432-45-13
tel. (22) 432-45-24
tel. (22) 432-45-36
fax (22) 870-27-63

e-mail: geodezja(at)mazovia.pl

Informacje dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 

ZASADY I KOSZTY UDOSTĘPNIANIA MAP - MATERIAŁÓW ZASOBU

UWAGA! Szanowni Państwo. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii uprzejmie informuje, że od 8 stycznia 2014 roku zgodnie z §20.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 1183) w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywać się będzie na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia 12 lipca 2014 r.
zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy nie pobiera się opłaty za:

Udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

w celu edukacyjnym:

- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

- uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

- jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),

- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego: - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.);

Udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

Udostępnianie danych na podstawie:

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

b) art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie przy ustalaniu wysokości opłat wprowadzony został współczynnik korygujący K w wysokości:

0,5 - w przypadku udostępniania:

a) materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia;

b) danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym
w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości;

c) materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa
w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ww. celach możliwe jest po złożeniu wniosku
o udostępnienie materiałów zasobu. We wniosku należy w polu Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy umieścić jedną z poniższych informacji (uzupełniając wykropkowane miejsca):

- na cele edukacyjne

- w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, dotyczących ...

- w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego

- w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z 20 kwietnia 2004 r.

- o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 i 675), realizowanego przez ... którego przedmiotem jest ...

 

CENNIK MAP

(Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą opłat, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Cennik opłat za udostępnienie materiałów wzgik (pdf/0,04MB)

 

WZORY DRUKÓW

(Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą wypełniania wniosków, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (pdf/0,29MB)

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (xls/0,15MB)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego (pdf/0,19MB) (Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego (doc/0,015MB) (Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.)

 

BAZY DANYCH

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - kontakt

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w skali 1:10 000

Detal Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000Formaty udostępnienia GML shapefile

 

VMap Level 2 w skali 1:50 000

Detal VMap Level 2 w skali 1:50 000Możliwe formaty udostępnienia geotif vpf tiff mdb shapefie

 

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:250 000

Detal Bazy Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000Format udostępnienia eps geotiff arcinfo

 

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:500 000

Fragment Bazy Danych Ogólnogeograficznych 1:500 000Możliwy format udostępnienia eps geotiff arcinfo

 

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:1 000 000

Detal Bazy Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:1 000 000Format udostępnienia eps jpg arcinfo

 

MAPY TOPOGRAFICZNE

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Kontakt z Departamentem.

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 - nowe wydanie (standardowe opracowania kartograficzne)

Fragment mapy topograficznej w skali 1:10 000Możliwy format udostępnienia gml pdf tiff gdb geotiff wydruk

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal mapy topograficznej w skali 1:10 000Format udostępnienia eps dgn tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 - kolor (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:10 000 kolorMożliwy format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 - achromatyczna (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal Mapy topograficznej 1:10 000 achromatycznaFormat udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:10 000Możliwy format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:25 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal mapy topograficznej 1:25000Format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:25 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:25 000Możliwy format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal mapy topograficznej 1:50 000Format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (niestandardowe opracowania topograficzne) - wydanie cywilne GGK

Fragment mapy topograficznej 1:50 000Mozliwy format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (niestandardowe opracowania topograficzne) - wydanie wojskowe

Detal mapy topograficznej 1:50 000 wojskowaFormat udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:50 000Możliwy format udostępnienia tiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:100 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal mapy topograficznej 1:100 000Format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:100 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:100 000Format udostępnienia tiff, wydruk

 

ORTOFOTOMAPY

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament GiK

 

Ortofotomapa lotnicza w skali 1:5 000

Fragment ortofotomapy 1:5 000Format udostępnienia geotiff

 

MAPY TEMATYCZNE I OPRACOWANIA SPECJALNE

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament GiK

Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000

Fragment mapy hydrograficznej 1:50 000Format udostępnienia mapinfo

 

Mapa sozologiczna w skali 1:50 000

Fragment mapy sozologicznej 1:50 000Format udostępnienia  tiff mapinfo shapefile geotiff wydruk offset

 

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000

Fragment mapy glebowo-rolniczej 1:50 000Formaty udostępnienia: shapefile, wydruk

 

Mapa zawartości próchnicy w glebach użytków rolnych w skali 1:350 000

Fragment mapy Zawartości próchnicy w glebach rolnychFormaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w skali 1:350 000

Fragment mapy zanieczyszczenia gleb metalami 1:350 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa gleb marginalnych w skali 1:750 000

Tragment mapy gleb marginalnych 1:750 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa retencji wody potencjalnie dostępnej dla roślin w skali 1:750 000

Fragment mapy retencji wody dostępnej dla roślin 1:750 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa zalecanych dawek wapna w skali 1:750 000

Fragment mapy mapy zalecanych dawek wapna 1:750 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa pilności wapnowania gleb w skali 1:750 000

Fragment mapy pilności wapnowania gleb 1:750 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną powierzchniową w skali 1:50 000

Fragment mapy zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną 1:50 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa potencjalnej erozji wietrznej gleb w skali 1:50 000

Fragment mapy potencjalnej erozji wietrznej gleb 1:50 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa potrzeb zmian lokalizacji dróg w rzeźbie terenu w skali 1:50 000

Fragment mapy zmian lokalizacji dróg w rzeźbie terenu  1:50 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa potrzeb pilności utwardzania gruntowych dróg rolniczych w skali 1:50 000

Fragment mapy potrzeb pilności utwardzania gruntowych dróg rolniczych 1:50 000

 

Mapa rzeczywistego zapasu wody w skali 1:50 000

Fragment mapy zapasu wody 1:50 000

 

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:500 000

Fragment mapy glebowo rolniczej 1:50 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa numeryczna sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:10 000 (Wisła)

Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:10 000 Formaty udostępnienia tiff, dgn, geotiff, wydruk ploterowy

 

Mapa użytkowania ziemi i pokrycia terenu w skali 1:10 000 (Wisła)

Fragment mapy użytkowania ziemi w skali 1:10000Formaty udostępnienia: tiff, dgn, wydruk

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament GiK

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.