Pomiń menu | Polityka prywatności cookies | Informacje o dostępności

PLIKI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

PLIKI UDOSTĘPNIONE DO POBRANIA

CENNIK MAP

(Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą opłat, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

 

Cennik opłat za udostępnienie materiałów wzgik (pdf/0,04MB)

 

WZORY DRUKÓW

(Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą wypełniania wniosków, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

 

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (pdf/0,29MB)

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (xls/0,15MB)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego (pdf/0,19MB) (Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego (doc/0,015MB) (Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.)

 

MATERIAŁY WZGIK

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - kontakt

 

Przykład BDOT, 1:10 000 (pdf/5,5MB)

rzykład VMap Level 2, 1:50 000 (pdf/7,6MB)

Przykład BDO, 1:250 000 (pdf/13,2MB)

Przykład BDO, 1:500 000 (pdf/13,7MB)

Przykład BDO, 1:1 000 000 (pdf/13,3MB)

Skorowidz mapy topograficznej 1:10 000 (pdf/9,8MB) (Umożliwia wybór wyświetlanych warstw)

Przykład mapy topograficznej 1:10 000 (pdf/11,45MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:10 000 (pdf/20,8MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:10 000 (pdf/15,1MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:10 000 (pdf/5,45MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:10 000 (pdf/5,48MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:25 000 (pdf/17,95MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:25 000 (pdf/14,08MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:50 000 (pdf/15,25MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:50 000 (pdf/21,2MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:50 000 (pdf/14,04MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:50 000 (pdf/14,05MB)

Przykład mapy topograficznej, 1: 100 000 (pdf/16,6MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:100 000 (pdf/16,7MB)

Przykład ortofotomapy, 1: 5 000 (pdf/6,9MB)

Przykład mapy hydro. 1:50 000 (pdf/7,9MB)

Przykład mapy sozologicznej 1:50 000 (pdf/22MB)

Przykład mapy glebowo-rolniczej 1:25 000 (pdf/9MB)

Przykład mapy zawartości próchnicy (...) 1:350 000 (pdf/8,7MB)

Przykład mapy zanieczyszczenia gleb (...) 1:350 000 (pdf/9,7MB)

Przykład mapy gleb marginalnych 1:750 000 (pdf/14,3MB)

Przykład mapy retencji wody (...) 1:750 000 (pdf/16,5MB)

Przykład mapy zalecanych dawek wapna 1:750 000 (pdf/16MB)

Przykład pilności wapnowania gleb 1:750 000 (pdf/18,6MB)

Przykład mapy zagrożenia gleb rolnych erozją (...) 1:50 000 (pdf/4,5MB)

Przykład mapy potencjalnej erozji wietrznej gleb 1:50 000 (pdf/5,1MB)

Przykład mapy potrzeb zmian lokalizacji dróg (...) 1:50 000 (pdf/3,1MB)

Przykład mapy potrzeb utwardzania dróg rolniczych (...) 1:50 000 (pdf/3,5MB)

Przykład mapy rzeczywistego zapasu wody 1:50 000 (pdf/4,9MB)

Przykład mapy glebowo-rolniczej 1:50 000 (pdf/4,2MB)

Przykład mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:10 000 (pdf/7,7MB)

Przykład mapy użytkowania ziemi (Wisła) 1:10 000 (pdf/8,8MB)

 

Mapy tematyczne MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

(Szczegółowe informacje na temat map tematycznych MSIP można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

 

Migracje międzywojewódzkie 1995-2008 (jpg/0,35MB)

Transport (jpg/0,95MB)

Ochrona przyrody (jpg/1,4MB)

Ludność - 2017 r. (jpg/7MB)

Ludność - 2007 r. (jpg/1,3MB)

Ludność - 2006 r. (jpg/1.35MB)

Ludność - 2005 r. (jpg/1,05MB)

Ludność - Struktura wieku w gminach - 2017 r. (jpg/6,5MB)

Ludność - Struktura wieku w gminach - 2007 r. (jpg/1,1MB)

Ludność - Struktura wieku w gminach - 2006 r. (jpg/1,05MB)

Ludność - Struktura wieku w gminach - 2005 r. (jpg/1,05MB)

Ludność - Struktura wieku, płci i miejsca zamieszkania - 2007 r. (jpg/1,6MB)

Ludność - Struktura wieku, płci i miejsca zamieszkania - 2006 r. (jpg/1,05MB)

Ludność - Struktura wieku, płci i miejsca zamieszkania - 2005 r. (jpg/1,05MB)

Oświata w latach 2000-2005 - Gimnazja (jpg/1MB)

Oświata w latach 2000-2005 - Przedszkola (jpg/1,05MB)

Oświata w latach 2000-2005 - Szkoły Podstawowe (jpg/0,95MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu 2009-2011 (jpg/0,5MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu 2009-2016 (jpg/2,6MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu 2009-2017 (jpg/1,3MB)

Czarne punkty wodne w Warszawie 2009-2011 (jpg/0,3MB)

Czarne punkty wodne w Warszawie 2009-2016 (jpg/1,9MB)

Czarne punkty wodne w Warszawie 2009-2017 (jpg/0,8MB)

 

Artystyczna Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza

W 2012 roku Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (obecnie Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii), w ramach promocji Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracował ścienną, tematyczną "Mapę wybranych zabytków Mazowsza".

Podkład kartograficzny i część przedstawionych na mapie obiektów pochodzi z danych MSIP oraz materiałów wzgik. Ramka mapy oraz rysunki zabytków zostały wykonane odręcznie z natury i na podstawie zdjęć. Alegoria wieńcząca tytuł mapy była wzorowana na dawnej mapie Mazowsza, autorstwa znanego kartografa Nicolas'a Sanson'a z Abbeville z 1665 r. Wydanie I mapy przedstawia winietki i lokalizację 47 zabytków z terenu województwa mazowieckiego. Planowane są kolejne wydania, które będą uzupełniane o nowe obiekty zabytkowej architektury Mazowsza. Mapa ma wymiary 70x100 cm.

(Mapa udostępniona wyłącznie do użytku własnego - Copyright UMWM - Wszelkie prawa zastrzeżone.)

Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza (gif/2,49MB)

 

Zestawienia danych objętych Ewidencją Gruntów i Budynków w województwie mazowieckim

(Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawień danych objętych Ewidencją Gruntów i Budynków w województwie mazowieckim, można uzyskać kontaktując się z Działem ds. Prac Urządzeniowo-Rolnych, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa,
tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

 

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2016 r. (pdf/9MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2015 r. (pdf/9MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2014 r. (pdf/8,7MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2013 r. (pdf/8.5MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2012 r. (pdf/7,4MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2011 r. (pdf/6MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2010 r. (pdf/12,6MB)

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów - 2010 r. (pdf/2MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2009 r. (pdf/9MB)

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów - 2009 r. (pdf/0,7MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2008 r. (pdf/9,7MB)

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów -2008 r. (pdf/0,8MB)

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów, podatek -2008 r. (pdf/0,8MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2007 r. (pdf/8,4MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2006 r. (pdf/6,25MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2005 r. (pdf/4,7MB)

 

(Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawień danych objętych Ewidencją Gruntów i Budynków w województwie mazowieckim, można uzyskać kontaktując się z Działem ds. Prac Urządzeniowo-Rolnych, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa,
tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.