Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności cyfrowej | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsze serce Polski

KONTAKT

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

DEPARTAMENT CYFRYZACJI GEODEZJI I KARTOGRAFII - KONTAKT

KONTAKT / DANE ADRESOWE CGiK

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Zapraszamy w godzinach: 8.00 - 16.00
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

Zobacz lokalizację ul. Kijowska na mapie

tel.: (22) 432-45-00
fax: (22) 432-45-01

e-mail: geodezja(at)mazovia.pl
www: geodezja.mazovia.pl

ul. Ludwika Mycielskiego 21, 04-379 WARSZAWA

Zobacz lokalizację ul. Mycielskiego na mapie

tel.: (22) 827-72-38

Wizytówka Departamentu - kod QR

Sprzedaż map i materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zapraszamy w godzinach: 8.00 - 15.30
ul. Kijowska 10/12A, 03-743
Warszawa pok. 102A i 102B - I piętro.

Zobacz lokalizację ul. Kijowska na mapie

tel. (22) 432-45-13
tel. (22) 432-45-24
tel. (22) 432-45-36
tel. (22) 432-45-43
tel. (22) 432-45-45
tel. (22) 432-45-47
tel. (22) 432-46-69

Zobacz materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego

Informacje dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 

ZADANIA DEPARTAMENTU CGIK

Do zakresu działania Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii należy w szczególności wykonywanie zadań Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, m.in. tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych oraz zapewnienie powszechnego dostępu do nich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.