Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Stylizowany kolorowy rysunek - laureat konkursu wykorzystujący technologie cyfrowe.

 

IDEA KONKURSU SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

 

Wstęp

Cyfryzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju
w województwie. W "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego" zostały określone cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, natomiast wśród technologii uznane zostały za wiodące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Od 2017 roku Województwo Mazowieckie jest patronatem i organizatorem cyklicznego konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub spółek, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji lub podmiotów publicznych o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym.

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

Cele konkursu

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, wyłonienie instytucji, której dorobek w obszarze cyfryzacji i zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych wyróżnia się na terenie województwa, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej instytucji oraz promocja działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy i obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.

Kto może wziąć udział?

W konkursie SLC może wziąć udział Instytucja z terenu województwa mazowieckiego, spełniająca kryteria opisane w Regulaminie, każdej nowej ogłoszonej w danym roku edycji konkursu.

Co podlega ocenie?

W konkursie oceniane są m.in.: implementacja e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, wdrożenia elektronicznych systemów dziedzinowych oraz systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją, publikacja danych przestrzennych oraz inne niestandardowe unikalne rozwiązania, które Komisja Konkursowa uzna za przydatne dla mieszkańców i warte promocji.

Nagrody w konkursie SLC

 

BIEŻĄCA EDYCJA KONKURSU SLC2021

Syylizowany rysunek - dwie postaci trzymają baner z datą edycji konkursu SLC

Samorządowy Lider Cyfryzacji SLC2021 ogłoszony!

Ostatni rok był szczególnym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych, ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pokazało to, jak istotną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa komunikacja elektroniczna oraz sprawne systemy teleinformatyczne i towarzyszące im aplikacje i usługi, które pomimo niesprzyjających okoliczności, umożliwiły nam realizację zadań służbowych i potrzeb osobistych. W zeszłorocznej edycji konkursu zgłoszone Instytucje zaprezentowały wdrożenia, które wychodziły naprzeciw tym trudnym czasom, co potwierdza potrzebę promowania tego typu przedsięwzięć.

W konkursie mogą wziąć udział Instytucje (z terenu województwa mazowieckiego) spełniające kryteria opisane w regulaminie. Zapraszamy do wzięcia udziału w nowej edycji SLC 2021. Termin składania zgłoszeń upływa 12 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu SLC edycja 2021 (pdf/0,21MB)

Formularz zgłoszenia do konkursu SLC edycja 2021 (docx/0,04MB)

Uchwała Zarządu WM w sprawie SLC edycja 2021 (pdf/0,1MB)

 

LAUREACI KONKURSU SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Stylizowany rysunek - laureaci konkursu odbierający nagrodę.

EDYCJA 2020

EDYCJA 2019

EDYCJA 2018

EDYCJA 2017

 

LOGOTYP KONKURSU SLC

Stylizowany rysunek - laureat konkursu trzymający logo SLC

SLC Edycja 2020

Logotyp konkursu edycja 2020 (svg/jpg/txt/zip/0,21MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC edycji 2020 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji 2020"

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

 

SLC Edycje 2017-2019

Logotyp konkursu edycja 2017-2019 (svg/jpg/txt/zip/0,15MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC, edycji z lat 2017-2019 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji"

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

EDYCJE ARCHIWALNE KONKURSU SLC

 

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.